775.419 Set 10 Lame – Tecnigrafo Mat Pro 120-150 e Astra Manual Cutter

· Set 10 lame per gruppo ovale per Tecnigrafo Mat Pro 120-150 e per Astra Manual Cutter